Nordic Open football series regler
 

Alle kamper som spiller av fartøylag og som registreres av en av de nordiske sjømannstjenester, inngår i den Nordiske fotballserien. Serien blir spilt fra 1. april til 31. oktober.

Fordelen med dette systemet er at lagene kan sammenlignes med hverandre på en mer rettferdig måte enn tidligere. Et rankingsystem passer sjøfarten bra, da det er internasjonale kamper og det spilles kamper i flere ulike land.

Antall kamper (5) og antall poeng for seier (2) er færre enn tidligere. Det gjør at serien blir jevnere og mer spennende.

Et forholdstall korrelerer med resultater, det vil si at det blir lett å se lagets standard. 8-10 er veldig bra, 5-7 er mellombra, og 0-4 er svakere lag. Om et lag et ubeseiret hele sesongen vil dette få tallet 10 som forholdstall.

Regler

  • Lag bør spille minst 5 kamper for å ha rett til totalseier i serien
  • Lag får 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort
  • «Walk over-kamper» regnes ikke til serien
  • Det er kampresultatet til ordinær tid som regnes med i serien
  • Kun 2 seirer mot «local teams» regnes med i serien
  • Lag fra samme fartøy får ikke spille mot hverandre

 

Poengregning

Lagets ranking i serien bestemmes av et forholdstall som regnes ut fra følgende:

Poengmiddeltall (poeng/antall kamper) x antall kamper. I begynnelsen av serien er forholdstallet det samme som poengene I en “vanlig” serie.

Eksempel 1:

Lag A samler poengene 1-2-2-0 I sine fire første kamper. Forholdstallet blir da 5/4 x 4 = 5.

Når laget har spilt fem eller flere kamper brukes regnesettet “poengmiddeltall” (totalt antall poeng/antall kamper) x 5 for å komme frem til forholdstallet.

Laget “belønnes” på denne måten for alle seirer, o “straffes” for alle tap og uavgjort.

Eksempel 2:

Lag B samler poengene 1-2-2-0-2-2-2-2-1 på sine 9 kamper I sesongen. Deres forholdstall til slutt blir (14 poeng/9 kamper = 1,55) x 5 = forholdstall 7,78

Eksempel 3:

Lag C samler poengene 1-0-2-2-2-2-2-0-0-1-2-0-2. Forholdstallet blir da (17 poeng/13 kamper = 1,31) x 5 = 6,54.

Lag B (som tapte en kamp), plasserer seg altså høyere I tabellen enn lag C (som tapte 3 kamper). Legg merke til at begge disse lagene har 5 seiere I sesongen. Maks forholdstall er 10, noe som betyr at laget i praksis da har vunnet alle kamper i løpet av sesongen (poengsnitt = 2, uavhengig av hvor mange kamper som er spilt).

Ved poenglikhet

Seieren avgjøres da på grunnlag av følgende:

  1. Antall seirer
  2. Målforskjell
  3. Antall scorede mål